ตู้กดน้ำ ชนิดคว่ำถังน้ำด้านบน

เป็นตู้แบบหัวจ่ายน้ำร้อน และ น้ำเย็น แบบยกคว่ำถังน้ำ

Visitors: 57,535